Category: refinansiere

Refinansiering av gjeld uten sikkerhet – Slik fungerer det i praksisRefinansiering av gjeld uten sikkerhet – Slik fungerer det i praksis

Det er mange i Norge som har lån i ulike banker og kredittkort. Dette kan gi utfordringer i personlig økonomi. Å refinansiere kan være løsningen på dette. Dette er en smart måte å bedre din personlige økonomi. Du slår da sammen flere lån til ett. På denne måten får du lavere kostnader på lånet, samtidig som at alt er samlet på ett sted. Det er en prosess og et tilbud de fleste banker har. Alle til ulik rente og betingelser. Derfor er det ikke alltid enkelt å vite hvordan denne prosessen fungerer. Her finner du svaret.

For private lån og lån for bedrifter

Dette kan være en god løsning for deg som privatperson eller bedrift, dersom du har flere ulike lån og kreditter. På denne måten senker du kostnadene, samt forbedrer lånets vilkår. Eksempler på selskap som har gjort dette i det siste, er blant annet Norwegian. Disse refinansierte for 3 milliarder kroner, og mottok bedre betingelser på lånet. Et annet er Archer. Disse sitter etter sin refinansieringsprosess igjen med 90 millioner dollar i tilgjengelig likviditet. De vil også få bedre vilkår og betingelser. Dette er eksempler på hvordan det kan lønne seg å samle gjeld.

Det som er spørsmålet er hvordan refinansiering fungerer. Det kan være en nødvendig løsning. Det avhenger likevel av din økonomiske situasjon. I Norwegian sitt tilfelle, var det nødvendig for å unngå å gå konkurs. For en privatperson kan dette bildet være annerledes. Det er ofte en endring av stor betydning som fører til at privatpersoner må søke om denne løsningen. Skal du refinansiere forbrukslån eller kredittkort, er det enkelte ting som er viktig å vite. Det viktigste er hvilke rente lånene har. Du kan få rentesatser på mellom 10–25 %, ved forskjellige lån uten sikkerhet.

  • Å refinansiere gjeld kan lønne seg både som privatperson og bedrift
  • Ulike lån gir ulike renter
  • Se på den effektive renten ved valg av lån

Slik søker du

Når du har bestemt deg for å refinansiere din gjeld, må du se på de ulike bankenes betingelser og vilkår. Disse er individuelle, så du må se hva som gjelder for din situasjon. Når dette er gjort, kan du søke gjennom nettsiden til den enkelte banken, eller sette opp et møte med denne. Slik kan dere diskutere ulike løsninger. Den enkleste løsningen er å gi banken samtykke til å innhente informasjon om skattemelding og inntekt. På denne måten slipper du mye ekstra arbeid med å gjøre dette selv. Det er også enkelte feil du bør unngå å gjøre.

Du vil ofte gjerne samle så mye gjeld som mulig, for å senke kostnadene. Likevel lønner det seg noen ganger å utelate enkelte lån. Dette kan være for eksempel et billån. Om du inkluderer billånet, kan dette endre din nedbetalingssituasjon for denne. Slik kan du ende opp med å nedbetale bilen over en lenger periode enn planlagt. Dette kan igjen skape problemer, dersom du bestemmer deg for å selge denne. Med ulike renter, kan du altså forlenge din nedbetalingsperiode. Det er derfor viktig å tenke seg om, før du velger hvilke lån som skal med i prosessen.

Årsaker til refinansiering

 

COVID-19 har den siste tiden hatt sin påvirkning på både bedrifters og privatpersoners økonomi. Behovet for å samle gjeld og kutte kostnader har dermed økt. Bedrifter som Archer og Norwegian er eksempler på dette. Disse selskapene har gjennom store lån i bankene, vært relativt nært å gå konkurs, grunnet nåværende situasjon. For eksempel Norwegian regner ikke med å være tilbake til normalen før i 2022. Det var dermed en god beslutning for dem å refinansiere lånene de allerede hadde. På denne måten får de løst den finansielle krisen de hadde kommet i.

Også for å frigjøre midler, for å sikre den daglige driften. Gjennom en pressemelding Finansavisen innhentet, har Archer gjort det samme. Her ble det refinansiert, og bedriften sitter igjen med frigjorte midler. Disse tilsvarer rundt 90 millioner dollar. Dette vil si at det kom disse selskapene til gode. Det kan også gjøres som privatperson. Da vil du fort sitte igjen med mer penger å bruke per måned. Dette kan være med på å gjøre situasjonen for deg og din familie bedre. På denne måten får du litt friere tøyler økonomisk.

Noen får ikke refinansiere

Som ved alle former for lån, blir det utført en kredittvurdering når du søker om refinansiering. Dette er banken pålagt å gjøre under behandling av søknad. Det blir gjort for å sikre at du som søker kan betale for deg. Som oftest blir en slik undersøkelse gjort ved å undersøke din gjeld og inntekt. Om banken ser at du har betalingsproblemer eller anmerkninger, kan du få avslag på søknaden. Anmerkninger kommer som et resultat av at forbrukslån for eksempel går til inkasso. Derfor bør du holde kontroll på regningene du får.

Det er ikke bare når du skal refinansiere, at betalingsanmerkninger kan være et problem. Dette kan føre til at du får problemer med å ta opp lån generelt. Derfor er det viktig å unngå dette, ved å betale alle fakturaer innen fristen. Det som kan føre til at du får en betalingsanmerkning, er at du ikke betaler dine lån etter avtalen. Disse sender kravet videre til et inkassobyrå, som igjen sender regning til deg. Dersom du ikke betaler regning fra inkasso, kan du risikere å få en betalingsanmerkning. Denne forsvinner så fort du gjør opp for deg.

  • Ubetalte regninger som går til inkasso kan føre til betalingsanmerkning
  • Mange refinansieringer på kort tid kan føre til avslag på ny søknad

Risiko

I en artikkel på DinSide, kommer det fram at det finnes enkelte risikoer ved å refinansiere lån. Det er viktig å vite hva slags renter og betingelser du får. Dersom du allerede har god oversikt og kontroll på din økonomi, er det ofte ikke nødvendig å refinansiere din gjeld. Grunnen til dette, er at du ikke nødvendigvis får bedre betingelser på det nye lånet. Refinansiering skal være noe som skal bedre økonomien din på lang sikt. Ikke nødvendigvis på kort sikt. Tenk derfor nøye før du tar kontakt med banken.

Vurder også grundig hva som er formålet med lånet. Om det er nødvendig, eller noe du eventuelt kan vente med. Det neste du bør vurdere, er hva som skal være en del av søknaden. Ikke ta med lån som allerede har lav rente, som billån eller kredittkortgjeld med rentefri periode. Dette kan i noen sammenhenger føre til lenger betalingstid på lånet enn nødvendig. Dette vil derimot alltid avhenge av renter og andre betingelser. Sett derfor positive og negative opp mot hverandre. Refinansiering kan være en god løsning. Kun om det er nødvendig for deg, eller bedriften.